Studie- & leerlingenbegeleiding

Preventie van leerproblemen

Elke leerling krijgt in het eerste jaar extra begeleiding bij het leren leren. En als er toch problemen zijn?

Als er een leerstofdeel niet begrepen werd, of als een leerling langdurig ziek was, kunnen de ouders inhaallessen aanvragen voor alle vakken.


Als er problemen zijn met de studiemethode, kan er aanvullend studiebegeleiding gevolgd worden.

Leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, A.S.S, AD(H)D ... kunnen rekenen op de nodige (GON)begeleiding. Onze leerkrachten zetten zich in om deze leerlingen extra begeleiding te bieden, die in overleg met het CLB in een individuele afsprakennota wordt vastgelegd.

Preventie van pest- en gedragsproblemen

In de les Leefsleutels wordt er kort op de bal gespeeld, er worden allerlei activiteiten georganiseerd om pest- en puberprobleempjes te voorkomen.


Een keer per jaar wordt – via het project Recht in de ogen - een hele namiddag gewerkt aan het ontwikkelen van doeltreffende sociale vaardigheden.

En als er toch problemen zijn?
De leerlingen kunnen bij onze leerkrachten steeds een luisterend oor vinden, meestal worden problemen via de klastitularis gemeld aan de cel leerlingenbegeleiding.

Ook bij CLB Westhoek kan uw kind steeds terecht!

Als er ernstige problemen zijn, wordt het CLB ingeschakeld (mits toestemming van de ouders). Via de cel leerlingenbegeleiding werken we nauw samen met het CLB om bijvoorbeeld pestproblemen, leerproblemen of... zo snel mogelijk op te lossen.

Doordat het CLB op dezelfde campus gelegen is, kan er heel snel een afspraak gemaakt worden!

CLB Westhoek, Minneplein 42, 8900 Ieper (057/20 08 95).

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular