Studie- & leerlingenbegeleiding

Zorg(en) doe je samen: binnen de lessen is er veel aandacht voor brede basiszorg, door elke leerkracht. In onze school hebben we ook een fulltime leerlingbegeleider en om de twee weken komt het team leerlingbegeleiding samen. Dit team bestaat uit een aantal leerkrachten, ondersteund door de directie, leerlingbegeleider en het CLB.

Verhoogde zorg Preventie van leerproblemen en zorg

Leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, A.S.S, AD(H)D,... kunnen rekenen op de nodige begeleiding. Na het ontvangen van de attesten en handelingsplannen uit de basisschool kan onze leerlingbegeleider (I. Pauwels) in overleg met leerling en ouders een individueel plan opmaken. Op die manier weten de collega’s welke hulpmiddelen het best werken voor uw kind. 

Toegankelijkheidssoftware

 We werken met een aangepaste voorleessoftware op onze iPads. Dit kan het verschil maken voor leerlingen met een leerprobleem, een achterstand bij het verwerken van de leerstof verminderen en hun kansen voor de school- en arbeidscarrière verbeteren. Ouders kunnen -indien nodig- met een dyslexie-attest gratis de digitale versie van leerboeken aanvragen via ADIBIB, er kan ook nog een ander gratis voorleessoftware aangevraagd worden.

Uitbreiding van zorg CLB Connect

 Het CLB waakt over het welbevinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders, de school en welzijns– en gezondheidsinstellingen. Jongeren kunnen ook rechtstreeks contact opnemen via de CLB-chat. Op afspraak kunt u terecht in het CLB-gebouw op onze campus:

CLB Connect, Minneplein 42, 8900 Ieper. Tel: 050/44 50 10 

Leersteuncentrum NOW

 Leersteun in onze school is een waardevolle ondersteuning die gericht is op het bevorderen van de maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften in het gewoon secundair onderwijs. Deze leerlingen beschikken over een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag. Leersteun wordt op onze school op een leerlinggerichte, leerkrachtgerichte en schoolteamgerichte wijze ingezet. Op deze manier zorgen we in co-creatie voor een positieve en inclusieve leeromgeving waarin elke leerling de kans krijgt om zijn of haar maximaal groeipotentieel te bereiken.

Belangrijk!

 Geef bij inschrijving of aanmelding van uw kind de nodige informatie mee en bezorg ons eventuele attesten, zodat de begeleiding zo vlot mogelijk opgestart kan worden.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular