Samenwerking en overleg

Vrienden en ouders van de Middenschool Ieper. Een oudervereniging waar "vaart" in zit!

Jongeren worden actief bij de schoolorganisatie betrokken. Bron van ideeën om het schoolleven aangenaam te maken.

Wettelijk advies- en overlegorgaan tussen ouders, personeel en schoolbestuur.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular