Living Schools Lab

Middenschool Ieper "Advanced ICT School"

Op verzoek van de ICT-dienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, heeft onze school haar kandidatuur ingediend in het kader van het Europese project Living Schools Lab. De Vlaamse gemeenschap mocht op basis van de kandidaturen één secundaire school en één basisschool selecteren die aan de Europese criteria voor een Advanced ICT School voldeed, en voor het secundair onderwijs is dat Middenschool Ieper geworden. De school zal ideeën uitwisselen met ICT-voortrekkers uit andere Europese landen,via persoonlijke ontmoetingen (internationale congressen) en virtuele uitwisselingen (bv. Skype).

Op woensdag 21 november 2012 kwam de ICT-verantwoordelijke van het GO!, de heer Jan Buytaert op bezoek in Middenschool Ieper, om het goede nieuws van onze selectie te bespreken. Hij was positief verrast over de doordachte ICT-vernieuwingen in de school en zeer lovend over het seminarievak Actief leren met ICT. Directie en leden van het ICT-team van de school werden ook uitgenodigd om hun steentje bij te dragen aan de Denktank ICT-vernieuwingen van het GO!

Philip Everaerts en Sabine Buseyne hadden ondertussen in januari 2013 al een eerste conferentie in Brussel, waarin bepaald werd hoe de informatie tussen de verschillende scholen zal uitgewisseld worden. In februari 2013 had het ICT-team een Skype-vergadering met Diana Bannister van de universiteit van Wolverhampton (UK), die de leiding heeft van dit Europese project. Emely Laheye ging in april 2013 kennismaken met andere gevorderde ICT-gebruikers op een 2de congres in Lissabon.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular