iPads in de klas

Digitale vernieuwingen in Middenschool Ieper

Sinds 1 september 2012 kunnen leerlingen in de Middenschool van het GO te Ieper volgen voor een nieuw vak kiezen: Actief leren met ICT

Dit is een volledig nieuw vak, dat door het pedagogische team van de Middenschool ontwikkeld werd in samenspraak met externe experts zoals Kurt Kleynen van het ICT-atelier uit Tienen, die op 31 mei ook een nascholing voor leerkrachten van Campus Minneplein gaf over het gebruik van iPads in de lessen.Het is de bedoeling om gebruik te maken van de interesse van jongeren voor alles wat met ICT te maken heeft, om hen actiever bij het leerproces te betrekken. 
Leerlingen die kiezen voor een 2.0-klas zullen ICT-kennis opdoen waar zij de rest van hun schoolcarrière een beroep op kunnen doen. Ook in hun verdere beroepsloopbaan kan hen dat een serieuze voorsprong op ICT-gebied opleveren.Binnen het vak Actief Leren met ICT zullen de leerlingen heel veel praktijkgerichte ICT-vaardigheden opdoen, waarbij er door de leerlingen gewerkt zal worden op iPads, PC’s en Smartboards. Wij vinden het heel belangrijk dat ouders NIET dienen te investeren in een iPad voor hun kind, want onze school heeft samen met de oudervereniging VrOuM! geïnvesteerd in 20 iPads voor gebruik in de lessen. Deze iPads worden momenteel reeds in een aantal proefprojecten gebruikt.


GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular