Proeven van technieken

1B is een verademing

Had je het echt lastig op school?
Vragen lezen en rekenen nog een serieuze inspanning? Je geeft het toch niet op?

Hier krijg je een nieuwe kans.
In het eerste leerjaar B nemen we de tijd om in kleine groepjes de draad weer op te nemen.
Ieder kind krijgt alle aandacht.

Deed je het goed in het bijzonder onderwijs, dan kun je rustig verder gaan op weg naar het beroepsonderwijs.

De belangrijkste voorwaarde is dat je eerlijk probeert. Niemand moet superslim zijn.
Iedereen moet wel ernstig en beleefd meewerken.

Hier kun je heel wat leren, maar je mag vooral veel DOEN. Er wordt immers een ruime waaier van praktijkervaringaangeboden binnen het vak techniek.
Daarvan krijg je 5 uur in de basisvorming, en 3 tot 5 uur in je keuzepakket.

We steken de handen uit de mouwen en maken kennis met vele verschillende beroepen, in onze techniekprojecten.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular