Latijn

Een taalvak met een sterke culturele component

In de Griekse en de Romeinse oudheid ontstonden de wortels van onze huidige beschaving.
Deze antieke culturen hebben nog steeds een grote invloed op de politiek, rechtspraak, economie en het onderwijs van de moderne maatschappij.

Latijn is daardoor meer dan zo maar een taalvak: het is een vak waarbij het volledige brein en alle vaardigheden worden aangesproken. Naast de evolutie en de opbouw van de taal, leer je ook de cultuur kennen waar onze eigen maatschappij nog altijd op gebaseerd is.

Latijn is geen losse flodder of een versteend curiosum: het is niet alleen het kader rond vakken als Frans en geschiedenis, maar ook een rechtstreekse basis voor bijvoorbeeld rechten of geneeskunde.

Je leert verbanden zoeken tussen heel wat verschillende informatie.
Bombastische verhalen over roem en eer worden afgewisseld met poëstiche teksten over liefde en telkens zal je elementen herkennen uit de eigen tijd.

Bovenal leer je in Latijn structureren, toepassen en out of the box denken: het zijn deze eigenschappen die van een goede leerling een voortreffelijke student zullen maken.

Latijn leeft! En al wie dat niet zou geloven, moet dit zeker zelf komen ontdekken!

Latijn PLUS (+ Sport, + Acef Leren met ICT of + Creaef met Frans) Leerlingen die kiezen voor

Latijn kunnen tot 2u./week extra uitdagingen kiezen, volgens hun eigen interesses en talenten.
Meer info in de lessentabel.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular