Actief leren met ICT

Sinds het schooljaar 2012 - 2013 kiezen we in de 1ste graad resoluut voor méér ICT-integratie in de lessen. Afstandslessen en de “digisprong” zijn nieuw voor vele scholen, maar het vak Actief Leren met ICT bestaat in onze school al 10 jaar. De digitale basisvaardigheden uit de nieuwe eindtermen worden aan AL onze leerlingen aangeleerd. Leerlingen met interesse in computers, programmeren en de digitale beroepen van de toekomst kunnen dit nog verder uitdiepen in de keuze-uren.

In het uurtje basisvorming —> eindtermen rond digitale competenties 

Basisvaardigheden zoals tekstverwerking en het gebruik van een rekenblad —> de leerlingenbegeleider helpt dit linken aan concrete taken voor andere vakken. 

Leerlingen leren allerlei didactisch nuttige tools efficiënt benutten (efficiënt gebruik van het leerplatform, samenwerken via internet met Google documenten, presentaties maken, …) en oefenen indien nodig extra met een leerlingenbegeleider.

Leerlingen leren de basisvaardigheden van programmeren.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan de minder leuke kanten van internet en sociale media. We reiken onze leerlingen ook tips aan om hun mediagebruik te leren doseren. Doordat er in de basisvorming en in het klasuurtje met de leerlingenbegeleider voortdurend gelinkt wordt naar de andere vakken, wordt er door de vakleerkrachten minder tijd verloren met uitleg over de digitale kneepjes die we voor het indienen van een taak of voor afstandsonderwijs nodig hebben.

  • Ruimer aanbod van oefeningen rond programmeren. 
  • Gebruik van educaeve games om tegelijk met program meren en wiskunde bezig te zijn. 
  • Creatievere toepassingen, waarbij de leerlingen moeten bloggen, leren hoe ze een podcast of filmpjes en fotoreportages kunnen maken,… 
  • Opdrachten (bvb. als voorbereiding van de studieuitstap naar Parijs) waarbij Virtual Reality en Augmented Reality een rol spelen. 
  • Bouwen van een website 
  • Aandacht voor het respecteren van privacy en auteurs- rechten bij al deze opdrachten.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular