Uitleg basisoptie B-stroom

Stem-technieken

De leerlingen maken kennis met de werking van een technisch systeem door middel van de juiste gereedschappen en het ontwikkelen van werkstukken.

Deze basisoptie bereidt de leerlingen voor op de studierichting Hout of Elektriciteit (arbeidsmarktgerichte finaliteit) in het GO! technisch atheneum.

Maatschappij en welzijn

De leerlingen maken kennis met aspecten die in schoonheidszorg, haarzorg, lifestyle, mode, woon- en leefklimaat en voeding aan bod komen.

Deze basisoptie bereidt de leerlingen voor op de studierichting Zorg en welzijn of Haar- en schoonheidsverzorging (arbeidsmarktgerichte finaliteit) in het GO! technisch atheneum.

Differentiatie en remediëring

STEM-technieken, haarzorg of voeding. De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvak(ken) indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is

NIEUWS Makerspace

Een makerspace is een creatieve doe-het-zelfruimte waar onze leerlingen kunnen samenkomen om rond allerlei technische vraagstukken te onderzoeken, oplossingen uit te denken en werkstukjes te creëren.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular