Uitleg basisoptie A-stroom

Klassieke talen

We bouwen verder op de leerstof Latijn uit het eerste jaar. We maken kennismaking met Grieks en de Griekse cultuur.

Na deze basisoptie kan de leerling een richting kiezen in de doorstroomfinaliteit (vb. Latijn- moderne talen, Latijn – wiskunde) in het GO! atheneum Ieper. 

Moderne talen en wetenschappen

We werken aan de uitbreidingsdoelen Frans, Engels en Nederlands. We verdiepen ons met het vak vaardig in het labo in de wetenschapsvakken.

Na deze basisoptie kan de leerling een richting kiezen in de doorstroomfinaliteit (vb. Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen, Humane wetenschappen of Sportwetenschappen) in het GO! atheneum Ieper

Sport

De leerlingen maken verder kennis met allerlei (Omni)sporten. Ze verdiepen zich in wetenschappen in functie van sport en gezondheid.

Na deze basisoptie kan de leerling kiezen tussen de studierichting Sportwetenschappen in de doorstroomfinaliteit of Sport in de dubbele finaliteit in het GO! atheneum Ieper. 

Economie en organisatie

In activerende projecten wordt gewerkt rond basisvaardigheden economie, de wereld van consument en ondernemingen, de rol van de overheid.

Na deze basisoptie kan de leerling kiezen tussen de studierichting Economische wetenschappen in de doorstroomfinaliteit of Bedrijf en organisatie in de dubbele finaliteit in het GO! atheneum Ieper. 

Stem-technieken

De leerlingen werken aan hun technische capaciteiten, onderzoeken technische systemen en leren technische problemen oplossen. In onze school wordt dit vooral gekoppeld aan vakinhouden rond elektriciteit.

Deze basisoptie kan gekozen worden als voorbereiding op de studierichting Elektrotechnieken (dubbele finaliteit) in het GO! technisch atheneum.

Maatschappij & welzijn

De leerlingen werken rond het belang van gezondheid en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, binnen dit thema krijgen ze ook kooklessen. Ze onderzoeken het gedrag van de mens in zijn omgeving en werken aan hun sociale vaardigheden.

Deze basisoptie bereidt de leerlingen voor op de studierichting Maatschappij en welzijn of Wellness en lifestyle (dubbele finaliteit) in het GO! technisch atheneum. Na deze basisoptie kan de leerling ook de richting Humane wetenschappen kiezen in de doorstroomfinaliteit in het GO! atheneum Ieper. 

Differentiatie en remediëring

Actief Leren met ICT, omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis. De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvak(ken) indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular