Talenten A-stroom eerste jaar

Klassieke talen

Latijn is meer dan zomaar een taalvak! Het is een vak waarbij het volledige brein en alle vaardigheden worden aangesproken. Naast de evolutie en de opbouw van de taal, leer je ook de cultuur kennen waar onze eigen maatschappij nog altijd op gebaseerd is. Bovenal leer je in Latijn structureren, toepassen en out of the box denken.

Het zijn deze eigenschappen die van een goede leerling een voortreffelijke student zullen maken. Latijn leeft! En al wie dat niet zou geloven, moet dit zeker zelf komen ontdekken! 

Latijn+

Leerlingen die kiezen voor Latijn kunnen tot 2 lesuren per week extra uitdagingen kiezen, volgens hun eigen interesses en talenten. 

Actief leren met ICT

De digitale basisvaardigheden uit de eindtermen worden aan al onze leerlingen aangeleerd in de basisvorming. Dit gebeurt via het vak “Actief leren met ICT” en in verschillende andere vakken of projecten. Leerlingen met interesse in programmeren en de digitale beroepen van de toekomst kunnen dit nog verder uitdiepen in het talentenpakket “Actief leren met ICT”.

Deze uitbreiding geeft een ruimer en creatiever aanbod. De leerlingen maken kennis met programmeren, educatieve games, bloggen, vloggen, podcast, filmpjes, Virtual Reality, Artificiële Intelligentie, Augmented Reality en bouwen van een website. De leerlingen leren aandacht te hebben voor het respecteren van privacy en auteursrechten bij al deze opdrachten.

sport

We hebben, samen met het GO! atheneum, een sportafdeling uitgebouwd, die uniek is in onze regio. De leerlingen die in het eerste jaar kiezen voor Sport krijgen 4 lesuren sport per week. Naast de Omnisport opleiding kan er ook gekozen worden voor specialisatie dans, tennis of voetbal.

Creatief met Frans

Om de leerlingen goed voor te bereiden op een doorstroomfinaliteit in het GO! atheneum, willen we hen extra uitdagingen en creatieve werkvormen aanbieden voor Frans. We willen via deze keuze het vak Frans aantrekkelijker maken.

De leerlingen maken filmpjes, nemen dialoogjes op en oefenen hun spreekvaardigheid in het Frans zonder dat ze een “klassieke spreekbeurt” voor de klas moeten geven. Met Creatief met Frans hebben de leerlingen ontdekt dat Frans spreken ook leuk kan zijn.

Taal en cultuur

In Taal en Cultuur kunnen leerlingen ervoor kiezen om te werken aan de uitbreidingsdoelen van het vak Nederlands. De leerlingen moeten een degelijke basis van zinsbouw en (school)woordenschat opbouwen, waar ze later de vruchten van zullen plukken bij de studie van vreemde talen en bij het studeren van complexere cursussen.

Om het interessant te maken, wordt ook de culturele kant van de taal meer uitgediept en worden ook de digitale vaardigheden van de leerlingen aangescherpt.

Vaardig in het labo

De leerlingen krijgen de kans om in het labo creatief met de leerstof aan de slag te gaan. De leerlingen voeren praktische proeven, onderzoeken in de natuur en opzoekwerk uit. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren zijn de basis voor interesse in de wetenschappen. Door de creatieve aanpak wordt de leerstof tot leven gebracht.

Techniek en Toekomst

Om kennis te maken met STEM-technieken bieden wij het pakket “Techniek en Toekomst” aan. De lessen gaan afwisselend over “duurzame technieken” en “robotica”.

Hier laten we de leerlingen kennis maken met technische beroepen waarin heel veel tewerkstellings– en toekomstmogelijkheden bestaan.

Deze talentmodule bereidt de leerlingen voor op de basisoptie STEM-technieken in het tweede jaar A-stroom.

Techniek en Gezin

In deze talentmodule maken we kennis met gezonde voeding in de didactische keuken. We leren over gezondheid en een gezonde levensstijl. We werken aan creatieve projecten. Je leert samenwerken en werken rond het sociale gedrag van mensen, zoals emoties en communicatie.

Deze talentmodule bereidt de leerlingen voor op de basisoptie Maatschappij en welzijn in het tweede jaar A-stroom.

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular