Onze visie

In onze eerste graad willen we onze leerlingen in een warme schoolomgeving begeleiden en optimaal ondersteunen. Onze visie kadert binnen de waarden van het pedagogisch project van het GO!.

Welbevinden We hebben een sterke leerlingenbegeleiding, met aandacht voor elk kind. We zetten tijdens een wekelijks klasuurtje in op hulp bij planning, leren leren, welbevinden, hulp bij socio-emotionele problemen en weerbaarheid. De klastitularis heeft hierin een belangrijke vertrouwensrol. We willen de leerlingen optimaal ondersteunen in een gepersonaliseerd groeiproces doorheen W de eerste graad. We zoeken naar de talenten van iedere leerling.

Afspraken op school We sturen leerlingen aan tot goed gedrag door middel van “warme autoriteit”. We gebruiken voor de leerlingen het “StoPlichtensysteem”. We focussen ons erg op de basisregels op school door herhaling en aanmoediging, maar we zullen ook grenzen aangeven. We bieden een luisterend oor aan de leerlingen. We gaan graag met hen in gesprek. We vinden verbondenheid en betrokkenheid, ook van de ouders, erg belangrijk.

Respect We zorgen voor een lage drempel tussen de leerlingen, het lerarenteam en de directie. We zetten in op wederzijds respect tussen leerling en leerkracht. Uw kind en zijn/haar toekomst zijn onze grootste zorg.

Mediawijsheid We bieden een uitdagend lessenpakket aan waar we onze leerlingen laten kennismaken met de 21e-eeuwse vaardigheden. Mediawijsheid is daar één van. We hebben veel aandacht voor ICT-integratie in de lessen. We zetten met behulp van de iPad in op onderzoekend leren, creatief denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden. We willen hiermee de autonomie en motivatie van de leerlingen verhogen. We ondersteunen leerlingen met een zorgnood met de toegankelijkheidssoftware van de iPad en een aantal specifieke apps die extra begeleiding bieden

GO! scholengroep Inspira Smartschool Middenschool Ieper

Created by Pixular