Bookmark and Share

Moderne

Moderne - Eerste jaar

Basisvorming 28u
Levensbeschouwelijke vakken 2u
Nederlands 5u
Frans 4u
Engels 2u
Geschiedenis 1u
Aardrijkskunde 2u
Wiskunde 5u
Natuurwetenschappen 1u
Plastische opvoeding 1u
Muzikale opvoeding 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Techniek 2u
Optie Moderne + Sport 4u
Creatief met Frans 1u
Vaardig in het Labo 1u
Sport 2u
Optie Moderne 2.0 4u
Creatief met Frans 1u
Vaardig in het Labo 1u
Actief leren met ICT 2u
Extra's 1u
Leefsleutels/Leren leren 1u

Moderne - Tweede jaar

Basisvorming 26u
Levensbeschouwelijke vakken 2u
Nederlands 5u
Frans 3u
Engels 2u
Geschiedenis 2u
Aardrijkskunde 1u
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen2u
Plastische opvoeding 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Techniek en informatietechnologie 2u
Optie Moderne + Sport 7u
Creatief met Frans 1u
Vaardig in het Labo 2u
Economie 2u
Sport 2u
Optie Moderne 2.0 7u
Creatief met Frans 1u
Vaardig in het Labo 2u
Economie2u
Actief leren met ICT2u

Created by Pixular