Bookmark and Share

Lessentabel 2de jaar B-stroom

Beroepsvoorbereidend leerjaar (2B)

Basisvorming16u
Godsdienst / N.-C. zedenleer 2u
Project 'Algemene vakken' (*)
Nederlands 3u - Geschiedenis 1u - Aardrijkskunde 1u - Wiskunde 2u - Natuurwetenschappen 1u
8u
Frans 2u
Plastische opvoeding 2u
Lichamelijke opvoeding 3u
Beroepsopleiding 18u (tweemaal 9u kiezen)

Voeding en verzorging 9u
Haarzorg 9u
Elektriciteit 9u
Hout 9u

(*) In P.A.V. worden de "leer"vakken op een bijzondere manier begeleid, waarbij er in projectvorm – rond thema’s - gewerkt wordt.

Created by Pixular