Bookmark and Share

Lessentabel 1ste jaar B-stroom

Algemene vakken

1leerjaar

12

AV Nederlands

(4)

AV Wiskunde

(4)

AV Wetenschappen

(2)

AV Aardrijkskunde

(1)

AV Geschiedenis

(1)

AV Frans

2

AV Engels

2

AV Techniek

5*

AV Beeld

1

AV Muziek

1

AV Sport en gezondheid

2

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

27

Talentenpakket

1leerjaar

3 of 5*

Totaal

3 of 5

Studieboost basisgeletterdheid

1leerjaar

Extra uitleg en begeleiding voor Nederlands, wiskunde en andere basisvaardigheden.

2*

Totaal

2

* Leerlingen in 1B die nood hebben aan een extra studieboost, krijgen 2 uur per week minder techniek. Dit kan tijdelijk zijn, op advies van de klassenraad.

Created by Pixular