Bookmark and Share

Lessentabel 1ste jaar A-stroom

Algemene vakken

1leerjaar

AV Wiskunde

5

AV Nederlands

4

AV Frans

4

AV Wetenschappen en techniek

3

2

AV Aardrijkskunde

2

AV Geschiedenis

1

AV Beeld

1

AV Muziek

1

AV Sport en gezondheid

2

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

27

Studieboost

1leerjaar

De studieboost wordt door verschillende leerkrachten ondersteund. Leerlingen krijgen er extra studiehulp, oefeningen en remediëring, vooral voor talen en wiskunde.
Sterke leerlingen krijgen hier ook extra uitdagende projecten voor- geschoteld, die binnen hun interesses passen.

Opmerking: leerlingen die Latijn kiezen, kunnen de studieboost laten vallen om een mini-talentenpakket te kiezen.

1

Totaal

1

Talentenpakket

1leerjaar

Deze uurtjes versterken de voorbereiding van een studierichting en laten leerlingen kennismaken met verschillende studiemogelijkheden. De verschillende pakketten vindt u hieronder terug. De leerlingen kiezen in principe een pakket voor een volledig jaar, volgens hun interesses. Door ons brede aanbod is het mogelijk om van pakket te wisselen, als een jongere een andere studierichting wil verkennen.

4

Totaal

4

Algemeen totaal

32

Talentenpakketten - eerste jaar A

Klas

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

1A

4

PLUS 2u Sport *

2*

2*

2*

*Latijn PLUS = vrije keuze, de leerlingen kunnen dit ook weglaten. Dan krijgen ze 1u studieboost.

Klas

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

1C

2

1

1

De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur studieboost.

Klas

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

1D

Sport (naar keuze: omnisport of optie voetbal)

2

1

1

De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur studieboost.

Klas

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

1E

Sport ( keuze: OMNISPORT of specialisatie VOETBAL)

2

2*

2*

* In deze klas kiezen de leerlingen of ze willen kennismaken met technieken uit de STEM-sector of technieken die bij het domein “Maatschappij en welzjjn” (vroeger STV) horen.
De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur studieboost.

Klas

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

1F

2

2*

2*

* In deze klas kiezen de leerlingen of ze willen kennismaken met technieken uit de STEM-sector of technieken die bij het domein “Maatschappij en welzjjn” (vroeger STV) horen.
De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur studieboost.

Created by Pixular