Bookmark and Share

Bouwstenen

Zoveel mogelijk leerlingen moeten in de eerste graad de EINDTERMEN bereiken, die uitgeschreven zijn per vak. Er zijn ook EINDTERMEN voor een aantal belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld digitale vaardigheden, burgerschap en duurzaamheid.
Hier werken we aan in alle vakken van de ALGEMENE VORMING en in heel wat vakoverschrijdende PROJECTEN.

Sommige leerlingen hebben wat meer uitdaging nodig, daarom wordt er in een aantal klassen (A/C/D) in vele les- sen aan UITBREIDINGSDOELEN gewerkt.

De vakken die niet in de basisvorming zitten, zijn bedoeld om leerlingen te helpen
- om een studiekeuze te maken, om te proeven van een studierichting (talentenpakket);
- om de leerstof te verwerken, zodat de basisdoelen voor elke leerling haalbaar worden (studieboost); - om de leerstof te verdiepen voor leerlingen die nog extra uitdaging nodig hebben (studieboost).

Created by Pixular