Bookmark and Share

Studierichtingen

Wij bieden een ruime studiekeuze aan, met opleidingen die geschikt zijn voor alle leerlingen.

Wie het zesde leerjaar verlaat met het getuigschrift van het basisonderwijs, kan kiezen tussen een Latijnse, moderne of technische klas. 
Wie twaalf jaar wordt, maar nog geen getuigschrift van het basisonderwijs behaald heeft, kan toegelaten worden tot 1B (beroeps- of brugklas). 
In het tweede jaar worden de keuzemogelijkheden nog uitgebreider.


Als de keuze te moeilijk wordt, helpen de leerkrachten u graag met advies tijdens onze infoavond of op de opendeurdag.

Voor elke studierichting in de Middenschool is er een vervolgopleiding in het Koninklijk Atheneum of het Koninklijk Technisch Atheneum.

Created by Pixular