Bookmark and Share

iPads op school

 Op onze digitale infoavond werd meegedeeld dat de school de digitale eindtermen wil bereiken door elke leerling van een eigen iPad te voorzien.

We hebben een duidelijke visie van hoe we deze toestellen willen inzetten om alle vaardigheden rond digitale geletterdheid uit de nieuwe eindtermen te bereiken.

De link naar de opname van de infoavond vindt u hier:

 

Tot eind mei was het niet duidelijk of de ouders die iPad zelf zouden moeten betalen, maar het departement onderwijs heeft ondertussen extra geld overgemaakt om de digisprong te maken.

De scholen die reeds een visie ontwikkeld hebben en hun leerkrachten opgeleid hebben rond digitaal lesgeven, mogen tegen 1 september toestellen aankopen voor de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs.

Concreet voor 2021-2022

  • Leerlingen van het 1ste jaar gebruiken gratis een iPad van de school.

  • Die iPad wordt beheerd door de school. De leerling krijgt hierdoor ook 200 GB opslagruimte in de cloud.

  • De ouders betalen € 40 verzekering, omdat de iPad ook mee naar huis mag voor huistaken.

  • Door onze digitalere werking daalt de kostprijs voor fotokopieën volgend schooljaar met € 40.

  • Op de schoolrekening staan ook maximum 3 werkboeken, onze leerkrachten werkten hard aan eigen digitaal cursusmateriaal.

    Onze school is sinds 2012 bezig met het voorbereiden van de digisprong. Toen werden de eerste iPads in proefprojecten gebruikt en begon de voorbereiding voor leerkrachten.

    Uw kind krijgt les van ervaren leerkrachten, die allemaal het Apple teacher certificaat behaalden, zodat zij de iPad effectief kunnen inzetten om het leerrendement te vergroten.

 

 

Created by Pixular