Bookmark and Share

iPads op school

FAQ - Veelgestelde vragen

Na de infosessies over het iPadproject waarmee we in september 2020 van start gaan, blijven ouders nog met heel wat vragen zitten. Via een online bevraging verzamelden we deze vragen en proberen we hier een antwoord op te geven. Deze pagina wordt nog verder uitgebreid als er andere vragen binnenkomen.
Mocht je vraag onbeantwoord blijven, kan je contact opnemen met 
dejaegherann@campusminneplein.be

 

Voor bestellingen verwijzen wij u graag door naar onze webshop op http://msieper.lab9.be

 

 

 1. Visie – pedagogisch nut.
  1.  1.1.Waarom stappen we over op het 1 op 1 project? 

   De onderwijshervorming en de invoering van nieuwe eindtermen ICT, die in alle vakken bereikt moeten worden, zorgen ervoor dat de nood om de leerstof digitaal te ondersteunen groter wordt. 
   Het gebruik van de iPad zal er ook voor zorgen dat er in het oefenniveau van de leerstof meer gedifferentieerd kan worden, leerlingen zullen op hun eigen niveau de leerstof kunnen verwerken. 
   De manier waarop de vakken georganiseerd zullen worden (met o.a. filmpjes van de instructiemomenten van een les), zal er ook voor zorgen dat leerlingen na een afwezigheid gemakkelijker weer de draad kunnen oppikken of leerstof die ze niet goed snapten gemakkelijker kunnen herhalen.
   Een groot deel van het cursusmateriaal werd hier reeds voor aangepast, we zijn immers al 6 jaar bezig om deze stap voor te bereiden.

   Ook voor leerlingen met zorgnoden (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie) zal er gemakkelijker de gepaste ondersteuning kunnen voorzien worden. 

Dit zijn vrij ingrijpende veranderingen, die kunnen wij het best organiseren als iedereen met hetzelfde type toestel werkt. 


  1.  1.2.Waarom de keuze voor een iPad? 

Een iPad is lichter en goedkoper dan de meeste laptops. De batterij is gemaakt om gedurende 8 lesuren intensief te kunnen gebruiken. We streven wel naar een goede afwisseling van instructie en inoefenen, we willen ook blijven werken aan schrijf- en andere vaardigheden. Maar op dit moment zijn de oudste toestellen van de school nog steeds 8u inzetbaar, de batterijduur is dus echt een sterk punt.

We kozen voor iPad en niet voor andere tablets, omdat we al 6 jaar ervaring opgebouwd hebben met dit toestel. Apple Education biedt ons ondersteuning om leerkrachten te trainen in het geven van creatieve lessen en het meten van leereffecten met dit toestel.

Het is geenszins de bedoeling om “speelse lessen” aan te bieden, de leerdoelen bereiken blijft voor elke leerling het belangrijkste doel. Door de toestellen te voorzien van een “managed Apple ID” zullen de leerkrachten ook kunnen instellen welke apps of websites gebruikt mogen worden voor hun les en/of examen. 

Met dit systeem wordt het nog eenvoudiger om leerlingen met zorgnoden (bvb. dyslexie, dyscalculie) de toegang te geven tot ondersteunende software en hen onopvallend alle hulp te bieden waar ze recht op hebben.

 

  1.  1.3.Welke leerlingen zullen met de iPad werken? 

We starten op 1 september 2020 met de leerlingen uit het eerste jaar A-stroom en B-stroom, die dan voor het eerst over een eigen iPad zullen beschikken. Het daarop volgende schooljaar zullen leerlingen uit het tweede jaar ook de iPad gebruiken. 

  1.  1.4.Welke afspraken worden gemaakt met de leerlingen? 

We werken momenteel volop aan een reeks afspraken die de leerlingen zullen moeten volgen. Thuis opladen, iPad dagelijks meebrengen en zorgvuldig opbergen in het kluisje tijdens de pauzes zullen zeker deel uitmaken van deze afspraken. 

Op school is er reeds een uitgebreid ICT-protocol en een GSM-protocol, we proberen daar tegen 1 september één document van te maken.

  1.  1.5. Zijn de leerkrachten voorbereid om met de iPad te werken? 

Een aantal leerkrachten werkt al enkele jaren intensief met de iPads in een 6-tal pilootvakken, andere collega’s konden regelmatig iPads van de school ontlenen om ze in vakgebonden projecten in te zetten.
Alle leerkrachten hebben sinds januari 2020 een iPad ter beschikking gekregen, om het volgende schooljaar voor te bereiden. We voorzien voldoende bijscholingen en studiedagen om alle leerkrachten voor te bereiden op het 1 op 1 project. 

We werken aan een constante professionalisering van de leerkrachten (onder andere via het Apple Teacher programma) om de leerlingen beter te ondersteunen.

  1.  1.6.Wordt de iPad in alle lessen gebruikt? 

Het is de bedoeling om de iPad te gebruiken wanneer dit een meerwaarde kan bieden voor de leerlingen. In een aantal creatieve vakken zal het toestel heel veel gebruikt worden, in leervakken zal dit vooral voor het inoefenen en het (her)bekijken van instructiefilmpje zijn. Het toestel zal dus niet in elke les even intensief gebruikt worden. 
De leerlingen zullen doorheen de lesdag met verschillende werkvormen in aanraking blijven komen, maar er zal wel in alle vakken regelmatig aan digitale doelstellingen gewerkt worden.
In de lessen Beeld en Muziek bv. zal er een periode digitaal gewerkt worden en een andere periode met klassieke technieken. 
We mikken op een mooi evenwicht tussen papier en digitaal.

  1.  1.7.Worden werkboeken/kopieën vervangen door de iPad? 

Dit zal afhankelijk zijn van vak tot vak. In bepaalde vakken zal gewerkt worden met een cursus die door de leerkrachten wordt geschreven in functie van digitale lessen, maar dat is ook nu al het geval. Deze leerkrachten voorzien ook een syllabus, zodat er op papier gestudeerd kan worden.
Bij andere vakken zal er nog steeds een werkboek zijn (heel beperkt aantal vakken) of zal er een pakket leerstof als kopieën voorzien worden. Ook dat is niet nieuw. 

We gebruiken verschillende leermiddelen om het leerproces optimaal te laten verlopen. 
Het is wel de bedoeling om het aantal kopieën te laten dalen, door bijvoorbeeld leesteksten in de taalvakken niet meer af te drukken, door oefeningen digitaal te maken,…

Belangrijk: het is niet de bedoeling om “digitale” werkboeken aan te kopen en ouders toch te laten betalen voor een ongebruikte papieren versie. Digitaal werken moet een creatieve meerwaarde hebben.

 

 

 1. ICT - technisch

 

  1.  2.1. Welk type iPad zal er gebruikt worden? 

  De leerlingen die starten op 1 september 2020 zullen gebruik maken van een Apple iPad Wifi 2019 – 10.2 inch scherm - met een opslagcapaciteit van 32GB. We voorzien hier standaard een stevige hoes bij om het toestel optimaal te beschermen. 

  1.  2.2.Mag onze zoon / dochter ons persoonlijk toestel gebruiken? 

Dit kan, indien het toestel aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 • Het is een Apple iPad Wifi 2018 of 2019 (6de of 7de generatie), een iPad Air (3de generatie) of een iPad Pro. 
 • Het toestel is niet voorzien van 4G, het is GEEN iPad mini (de schermgrootte van een mini-versie voldoet niet). 
 • Het toestel wordt niet gedeeld met andere gezinsleden. 
 • De eigenaar staat ons als school toe om de iPad te wissen en in ons beheersysteem (Jamf) in te voeren. Hiervoor wordt een beheerskost (licentie + apps) van € 25 aangerekend.
  Persoonlijke gegevens kunnen via een backup in iCloud bewaard worden (zelf uit te voeren).

Het beheer door de school is een voorwaarde om het voor de leerkrachten haalbaar te maken om alle iPads op dezelfde manier te kunnen gebruiken. Op die manier kunnen de juiste apps geïnstalleerd worden en kan de leerkracht het overzicht behouden in de klas. 

  1.  2.3.Is een opslagcapaciteit van 32GB voldoende? 

Indien de iPad enkel voor school gebruikt wordt, zal 32GB zeker voldoende zijn. 
De leerlingen zullen immers leren hoe ze hun bestanden kunnen uploaden in de cloud of via Smartschool. Indien persoonlijke apps of bestanden teveel geheugen zouden innemen, zullen de noodzakelijke apps voor gebruik op school voorrang krijgen. 
Daarom is het belangrijk dat persoonlijke gegevens in de cloud bewaard worden. 

 

  1.  2.4.Hebben we een persoonlijk Apple-ID nodig? 

De school voorziet een “managed Apple-ID” dat door de leerling gebruikt zal worden. Indien je persoonlijke apps wil installeren, is wel een persoonlijk Apple-ID nodig. 
Op school is de leerling ingelogd met zijn school-ID, enkel om aankopen te doen via de app-store (persoonlijke apps) is een persoonlijke ID nodig. 

 

  1.  2.5.Wat is die “managed Apple ID”?

   Leerlingen van jonger dan 16j. mogen omwille van privacywetgeving eigenlijk geen eigen Apple ID’s hebben. Binnen de GDPR-wetgeving kunnen wij die als school wel voorzien voor onze leerlingen, zonder dat hun identiteit bekendgemaakt wordt aan Google of Apple.
   Dit heeft een aantal voordelen:
 • de school kan apps in grote volumes (goedkoper) aankopen en deze op alle iPads voorzien;
 • de leerling krijgt 200 GB opslagruimte in de cloud (kost normaal €36/jaar) en kan van onbeperkte opslag in zijn/haar Google Drive genieten. Dit is zeer nuttig voor schoolwerk;
 • de school kan via Apple Klaslokaal en Apple School Work controleren of leerlingen wel zinvol met hun taken bezig zijn tijdens de lessen. Op aanvraag kunt u – tijdens de lessen - altijd een demonstratie van deze functies krijgen. 

 

  1.  2.6.Hoe zit het met onze privacy? 

We respecteren uiteraard de privacy van onze leerlingen en hun ouders. 

Het beheer van iPads via Jamf School houdt vooral in dat we apps op afstand kunnen installeren of deïnstalleren.

De leerkrachten kunnen enkel controleren welke apps gebruikt worden of meekijken op de iPad van een leerling wanneer ze zich in de onmiddellijke omgeving bevinden. 
In een klaslokaal tijdens de schooluren kan de leerkracht dus eventueel mee volgen, op andere momenten kan dit niet. 

Wanneer een leerkracht meevolgt, kan de leerling dit zien op zijn of haar iPad. 

iPad beheerders kunnen het toestel enkel traceren indien ze uitdrukkelijk toestemming hebben hiervoor, bijvoorbeeld wanneer het toestel als verloren werd opgegeven. 

  1.  2.7.Kan ik als ouder het iPad gebruik controleren? 

Ja. Ouders die dit wensen kunnen vragen om “Jamf Parent” te gebruiken thuis. 
Via het besturingssysteem kan ook de schermtijd bekeken worden. Zo kan je zien hoeveel tijd ze spenderen op de iPad en welke apps ze dan gebruiken. 

Als ouder kan je ook met een persoonlijke code beperkingen instellen (bvb. dat de iPad niet na bedtijd gebruikt kan worden).

Indien u merkt dat uw kind de afspraken rond schermtijd niet opvolgt, kunt u via de school beperkingen laten opleggen, bijvoorbeeld als de schoolresultaten slecht zijn.
Uw kind wordt dat in een beheersgroep geplaatst waarin sociale media en een aantal spelletjes (bvb. Fortnite) na de schooluren ook niet beschikbaar zijn. 

Dit gebeurt best in overleg en als tijdelijke maatregel, bvb. tot uw kind weer betere resultaten haalt.

 

 

 1. Praktisch
  1.  3.1.Wordt een beschermhoes voorzien voor de leerlingen?

Zowel de leerkrachten als de leerlingen gebruiken een stevige beschermhoes. We hebben als school gekozen voor STM Dux Plus Duo, dit is een zeer stevige hoes die ook de hoeken van het toestel goed beschermt. 
Het gebruik van een beschermhoes is voor alle toestellen in leasing verplicht, om schadegevallen te beperken. 

  1.  3.2.Hoe worden apps beheerd en geïnstalleerd? 

De beheerders kunnen apps installeren met Jamf School. 

Alle apps die nodig zijn voor de lessen zullen op die manier van op afstand geïnstalleerd worden. Voor de Jamf-licentie en de apps die nodig zijn, wordt een bedrag aangerekend van € 15 per jaar. Bij gehuurde toestellen is dit verrekend in de huurprijs.

  1.  3.3.Kunnen we zelf apps installeren? 

Dit kan, indien je een persoonlijke Apple-ID gebruikt. Op school moet echter steeds gebruik gemaakt worden van de Apple-ID die wij voorzien hebben. De school-ID geeft geen toegang tot diensten zoals “zoek mijn iPad”, aankopen via de Apple Store,…
In principe neemt de school deze taken voor haar rekening (niet voor persoonlijke aankopen).

  1.  3.4.Waar kunnen de iPads bewaard worden tijdens pauzes? 

Tijdens de middagpauze en de speeltijd kunnen de leerlingen hun iPad in hun kluisje bewaren. Voor elke leerling wordt standaard een kluisje voorzien, dit is inbegrepen in de schoolrekening. Op die manier kan de iPad steeds veilig bewaard worden. Ook tijdens de les LO kan de iPad in het kluisje bewaard worden. Voor de veiligheid raden we aan de iPad niet in de boekentas te laten tijdens de pauzes. 

  1.  3.5.Mag de iPad ’s nachts op school blijven? 

De leerlingen zullen hun iPad thuis regelmatig nodig hebben om hun taken te maken of als hulp bij het studeren. Het is ook de bedoeling dat de iPad steeds thuis opgeladen wordt, op school kunnen we dit niet voorzien. Een iPad die ’s nachts op school blijft, zal de volgende dag waarschijnlijk niet genoeg batterijduur hebben om de lessen te volgen zoals het moet. 

  1.  3.6.Wanneer gebruiken de leerlingen de iPad? 

De iPad wordt gebruikt tijdens de lessen wanneer de leerkracht dit vraagt of hiervoor toestemming heeft. De iPad kan zowel binnen als buiten het schooldomein gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een uitstap waarvoor de leerkracht dit nodig vindt. 

Tijdens de middagpauze wordt de iPad niet gebruikt in het schoolrestaurant. 
Ook op de speelplaats willen we het gebruik van de iPad verbieden en de leerlingen stimuleren om actief te bewegen. 

De iPad wordt niet gebruikt in de omgeving van eten of drinken.

 


 

  1.  3.7.Wat kan de leerling doen bij problemen? 

Bij problemen met de iPad kan de leerling hulp vragen aan de leerkracht. Indien de leerkracht niet kan helpen, kan de leerling doorverwezen worden naar de beheerders. 

Voor dringende technische ondersteuning kan je ook terecht in de Lab 9-winkel, Boterstraat 27, 8900 Ieper – 057 42 22 22.

  1.  3.8.Waar kan ik als ouder terecht met vragen? 

Indien het antwoord niet tussen de “veel gestelde vragen” staat, kan je een mail sturen naar dejaegherann@gmail.com.

  1.  3.9.Wat gebeurt er bij schade of diefstal? 

In geval van schade kan de leerling een reserve toestel van de school gebruiken. We voorzien een beperkt aantal reservetoestellen om de leerlingen uit de nood te helpen. De iPad kan hersteld worden bij Lab 9. 

Bij diefstal moet steeds aangifte gedaan worden bij de politie. Hier is een bewijs van aangifte vereist. 

 1. Financieel
  1.  4.1.Kan ik een toestel huren of kopen? 

Via de school zullen beide opties mogelijk zijn, ouders hebben de keuze. 

Indien het toestel aangekocht wordt, wordt het bedrag in één keer betaald, rechtstreeks aan Lab 9. Bij de aankoop wordt automatisch een beschermhoes in rekening gebracht. 

Indien het toestel gehuurd wordt, zal maandelijks een vast bedrag aangerekend worden. 

De aankoop zal gebeuren via een webshop die onze leverancier speciaal voor de 
GO! middenschool ter beschikking zal stellen. Daar kan de iPad en beschermhoes aangekocht worden. Het zal ook mogelijk zijn om een zwaarder toestel of een Apple Pencil aan te kopen, maar dit is zeker geen verplichting. 

  1.  4.2.Hoeveel kost het om een iPad te huren of kopen? 

Momenteel zijn dit de prijzen die we kunnen meedelen. Hou er rekening mee dat dit nog enigszins kan wijzigen.  Ouders hebben vrije keuze tussen AANKOOP en LEASING.
Vanaf april zal uw voorkeur kunnen doorgegeven worden via een webshop, die momenteel voor ons opgezet wordt. Ook wie wil leasen zal deze informatie via de webshop kunnen doorgeven.
Indien de iPad als een (gemeenschappelijk) cadeau voor lentefeest of communie bedoeld is, voorzien wij op school een waardebon om aan de feesteling cadeau te geven.

Voor wie koopt:

 • Aankoop iPad Wifi 2019 (32Gb): 354,53 incl. BTW
  (Het is ook mogelijk om een duurdere iPad met 128 Gb te bestellen, als u dat wenst.)
 • Aankoop beschermhoes
  Keuze uit Nutcase Bumpcase (€ 38,72 incl. BTW) of STM Dux Plus Duo (43,56 incl. BTW)  
 • Verzekering: 


Bij aankopen


134,14 incl BTW. Voor 3 jaar garantie.

Verlengde garantie tot 3 jaar

Verzekering tegen accidentele schade, diefstal met inbraak of aantoonbaar geweld

Toestel is herstelbaar: 

Terugbetaling van werkuren en onderdelen zonder vrijstelling

Toestel is onherstelbaar:

Vervanging door een technisch gelijkwaardig toestel met max.

100% aankoop 1ste jaar

75% aankoop 2e jaar

50% aankoop 3e jaar

Geen Franchise

Workflow

 Er is schade.

- De ouder belt naar de verzekering om schadegeval te melden. Dit kan ook per mail gemeld worden (protect@spb.be of 03/221 51 49)

- De verzekering keurt schadegeval goed

- De ouder brengt het toestel binnen bij Lab9

- De toestel wordt hersteld

- De ouder wordt op de hoogte gebracht wanneer het herstelde toestel weer beschikbaar is.


Mocht het toestel onherstelbaar verklaard worden. Dan regelt de verzekering dat de ouder een gelijkwaardig toestel ontvangt. In het eerste jaar van de verzekering is dat een toestel met 100% waarde van het origineel toestel, in het tweede jaar is dat 75% en in het laatste jaar is dat 50%. Mocht het niet mogelijk zijn om aan een toestel te geraken met de juiste percentage van de waarde, dan bezorgt de verzekeringsmaatschappij een waardebon van dezelfde waarde, zodat de klant een ander toestel kan komen kopen in de Lab9 winkel.


Bij huren (schoolverzekering


We trachten de huur inclusief verzekering op €15 euro per maand te houden.


Workflow

Er is schade

U brengt de school op de hoogte die op zijn beurt de verzekering op de hoogte stelt.

Het toestel wordt binnen gebracht bij de Lab9 winkel te Ieper.

- Toestel wordt hersteld

- Zodra het toestel klaar is, wordt dit teruggestuurd naar de school. 

- Bij deze verzekering is er wel een franchise van 50,00 EUR per schadeclaim.

Mocht het toestel onherstelbaar verklaard worden, dan krijgt de school een gelijkwaardig toestel als swap terug. 

 • Wie een iPad aankoopt is niet verplicht om deze via de school te verzekeren.
 • Aankoop Apple Pencil (niet verplicht: de school zal gratis pencils ter beschikking stellen voor gebruik in de tekenles en in wiskunde): € 89,54 incl. BTW

Voor wie wil leasen;

 • Huur iPad: € 15 maand (toestel, STM beschermhoes en beheer inbegrepen)
 • Verzekering: we zijn nog in onderhandeling met een aantal verzekeringsmaatschappijen.
  Op dit moment kunnen we bij een huur op 3 jaar de kostprijs op €15 houden met verzekering inbegrepen. 

Bijkomende kosten waar rekening mee moet gehouden worden: 

 • Apps en beheerslicentie: maximum € 15/ schooljaar (via de schoolrekening) indien het toestel gekocht wordt. 
 • Invoeren persoonlijk toestel in het beheerssysteem (types, zie onderdeel ICT): € 25,00
  Deze kost omvat de Jamf-licentie, apps en het werk om het toestel voor te bereiden.
  1.  4.3.Wanneer moet ik de iPad bestellen? 

De iPad zal besteld kunnen worden via een webshop van onze leverancier, er werd ons beloofd dat die tegen half april klaar zal zijn. Om van de korting te kunnen genieten, moet ingelogd worden met de gegevens die voorzien worden door de school. 
De iPad wordt best besteld voor 10/07/2020 (voor alle leerlingen die dan reeds ingeschreven zijn) om een tijdige levering te garanderen.  
Leerlingen die pas vanaf 16 augustus ingeschreven worden (als de school weer open is), kunnen bestellen in een tweede ronde.

een iPad kunt u bestellen op http://msieper.lab9.be

 

  1.  4.4.Andere schoolkosten
   Op dit moment bedraagt de schoolrekening in de duurste klas ongeveer 280 euro voor een volledig schooljaar. Daar zitten alle werkboeken in, want we werkten de voorbije jaren al hard om het aantal invulboeken te beperken.
   In vergelijkbare eerste graden in de regio wordt ongeveer € 325 gerekend voor de schoolboeken, en worden er nog 4 schoolrekeningen gestuurd. 
   De boeken kosten in onze duurste klas slechts € 83.

   Door de vele eigen cursussen zijn de kosten voor fotokopieën wellicht iets hoger.
   In de schoolrekening (2019-2020) van € 280 (€ 210 in 1B) zijn alle kosten van de normale schoolwerking inbegrepen, maar op dit moment zitten de sportdag, schooluitstap en projecten er nog niet in, daarvoor brengen de leerlingen nog geld mee naar school.

   Met de invoering van de iPad zullen we besparen op de rekening voor fotokopieën. 
   We hopen voor dezelfde prijs in 2020-2021 een schooljaar mét uitstappen en projecten inbegrepen te kunnen aanbieden. 
   De schoolrekening zal voortaan ook opgesplitst kunnen worden in een voorschot van 
   € 100 + 9 maandelijkse betalingen van ongeveer €20.  
   Voor wie een iPad huurt, wordt bij het voorschot en de maandelijkse betalingen €15 huur voor het toestel bijgeteld.

   Stuur een mailtje naar dejaegherann@campusminneplein.be
    indien u de volledige factuur van 2019-2020 van een bepaalde klas wil zien.

Created by Pixular